Dział Artystyczny Dział WF i Sportu Dział Muzyki i Tańca Centralny Gabinet Edukacji Filmowej Dział Nauki Dojazd Harcerski Zespół Artystyczny Krajki Dział Nauki Dział Muzyki i Tańca Dział Artystyczny Dział WF i Sportu Dział Artystyczny
  • W Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Przyroda Polska - Łąka" zorganizowanym przez MDK w Gdyni nagrody zdobyli uczestnicy Pracowni Rysunku i Malarstwa.
  • W XVI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Kartka Świąteczna Boże Narodzenie, Nowy Rok" nagrody otrzymali uczestnicy zajęć plastycznych Pałacu Młodzieży ze Studium Świat Plastyki oraz Pracowni Rysunku i Malarstwa.
  • W czwartek 11 grudnia br. odbyła się kolejna, piąta już edycja konkursowego przeglądu prac młodych wynalazców „Coś ty zmajstrował?”.
  • Prace uczestników Pracowni Rysunku i Malarstwa: Michała Gołaszewskiego, Elizy Gadeckiej, Anny Gumińskiej, Wiktorii Cieleckiej, Julii Kotyńskiej, Rozalii Piechoty, Joanny Pająk i Nikoli Skuchy...
Przypominamy, że zebranie informacyjne z rodzicami dzieci uczestniczących w feriach zimowych odbędzie się 26.01.2015 o godz.17.30 w sali 111.

Zapraszamy.