Plastyka Sport Muzyka Film Nauka Wolontariat Taniec Nauka Teatr Plastyka Sport Fotografia

Uczestniczki Studium Świat Plastyki MARIA JĘDRZEJEWSKA oraz POLA PRZYBYŁ laureatkami stypendium Prezydenta Miasta Łodzi dla uzdolnionych uczniów.

 

Program stypendialny Mia100 Zdolnych dedykowany jest uczniom szkół podstawowych, którzy osiągnęli:

- sukcesy w konkursach zewnętrznych (konkursy, olimpiady, turnieje o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym – nagrody od 3 miejsca wzwyż);

- bardzo wysoką średnią na świadectwie;

- oraz mogli się poszczycić innymi działaniami, które są odrębnie analizowane przez komisję stypendialną.

 

W grudniu 2020 r. Uchwałą Prezydenta Miasta Łodzi, w ramach wspierania uczniów uzdolnionych, ze szkół podstawowych wybrano 20 laureatów 10-cio miesięcznych stypendiów. Wśród wyróżnionych znalazły się dwie w/w uczestniczki pałacowych zajęć ze Studium Świat Plastyki prowadzonego przez p. Teresę Grzelak.

 

Komisja wysoko oceniła sukcesy MARYSI i POLI w międzynarodowych eliminacjach konkursów:

- Międzynarodowy Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży TOGETHER FOR FUTURE w Czechach (Nagroda Specjalna dla POLI PRZYBYŁ i Nagroda dla MARYSI JĘDRZEJEWSKIEJ);

- Międzynarodowy Konkurs Plastyczny ANTYCOVID na Białorusi (I Nagroda dla POLI PRZYBYŁ i III Nagroda dla MARYSI JĘDRZEJEWSKIEJ);

- Międzynarodowy Konkurs Plastyczny JESTEŚMY DZIEĆMI PLANETY w Azerbejdżanie (I Nagroda dla POLI PRZYBYŁ);

- Międzynarodowy Konkurs Plastyczny BALKON – 2020 na Białorusi ( I nagroda dla POLI PRZYBYŁ I Nagroda dla MARYSI JĘDRZEJEWSKIEJ);

- 7 Międzynarodowy Festiwal Sztuki BEREGINJA w Słowenii ( III Nagroda dla POLI PRZYBYŁ).

 

POLA i MARYSIA są wieloletnimi uczestniczkami Studium Świat Plastyki w Pałacu Młodzieży, biorą udział w konkursach plastycznych a ich prace są wystawiane w galeriach w naszej placówce. Laureatkom stypendiów i nauczycielowi prowadzącemu gratulujemy i zapraszamy do oglądania nagrodzonych prac na stronie internetowej i w Galerii Środek na II piętrze Pałacu Młodzieży.  POLA PRZYBYŁ  
  MARIA JĘDRZEJEWSKA