Plastyka Sport Muzyka Film Nauka Wolontariat Taniec Nauka Teatr Plastyka Sport Fotografia

Bardzo miłym akcentem zakończył się I semestr dla  grupy naszych małych artystów pędzla i kredek z pracowni Studio Dekoracji, Studio Wyobraźni i Sztuka Użytkowa. W środę w 8 stycznia b.r. podczas ostatnich przed feriami zajęć grupy 2 Studia Dekoracji odbyła się zorganizowana specjalnie dla uczestników przez nauczyciela prowadzącego - p. Magdalenę Wojtyniak-Sacharz miła mini-uroczystość wręczenia dyplomów i upominków 4 Laureatom Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem „Z książką mi do twarzy”. Laureaci zostali wyróżnieni za piękne i ciekawe ilustracje wykonane do dwóch opowiadań  znanej łódzkiej pisarki dla dzieci - Joanny Laskowskiej pt. "Misiowa pogoda" oraz "Dżungla" z tomiku "A kiedy...opowiadania terapeutyczne".

 

Nagrody i upominki dla Laureatów, w obecności pani wicedyrektor Żanetty Walkus , wręczyła kuratorka konkursu pani Joanna Szenknecht z SP nr 65 w Łodzi. Oprócz Laureatów spośród uczestników zajęć obecni byli Laureaci ze Studia Wyobraźni i ich rodzice. Dyplom za przygotowanie zestawu prac na konkurs,  w tym prac Laureatów, otrzymała również prowadząca zajęcia pani Magdalena.

 

Spotkaniu towarzyszyła wystawa wyróżnionych prac. Ciekawym akcentem tej kameralnej uroczystości był fakt, że pani Joanna Szenknecht jest prywatnie córką autorki opowiadań (niestety - zmarłej w sierpniu b.r.) a konkurs został zainicjowany jeszcze za życia autorki. Z pewnością i pani Joanna byłaby bardzo szczęśliwa mogąc zobaczyć jak jej teksty pisane z miłością do dzieci i młodzieży inspirują  dziecięcą wyobraźnię. Pozostaje nam sięgać po jej książki i odkrywać własne inspiracje nimi...

 

O konkursie pisaliśmy również  niedawno <<TUTAJ>>