Plastyka Sport Muzyka Film Nauka Wolontariat Taniec Nauka Teatr Plastyka Sport Fotografia
Uczestników prosimy o zapoznanie się z planem zajęć dla poszczególnych grup na stronie internetowej w zakładce „Plan zajęć”. 

Przypominamy, że w Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi zajęcia odbywają się w reżimie sanitarnym . Prosimy o zapoznanie się z „Procedurą postępowania w zakresie zasad zapobieganiu zakażeniu i rozprzestrzenianiu się koronawirusa obowiązującą w Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi” oraz treścią ulotek  dla ucznia i rodzica znajdujących się w zakładce „Informacje dla uczestników i rodziców”.  

Uczestnicy zajęć mają obowiązek wchodzić do budynku wejściem głównym w maseczkach zakrywających usta i nos oraz dezynfekować  ręce przy wejściu, następnie udać się do sal zajęć wyznaczonymi wejściami A lub B według informacji znajdującej się na stojakach  przy wejściach. Rodzice odprowadzający dziecko na zajęcia nie mogą wchodzić na teren budynku. W przypadku konieczności wejścia do sekretariatu lub innych koniecznych odwiedzin powinni zwrócić się do recepcji. 

Wszelkich informacji udziela sekretariat pod numerem tel. 42 686 34 45 lub mailowo rekrutacja@palacmlodziezy.lodz.pl