Dział Artystyczny Dział WF i Sportu Dział Muzyki i Tańca Centralny Gabinet Edukacji Filmowej Dział Nauki Dojazd Harcerski Zespół Artystyczny Krajki Dział Nauki Dział Muzyki i Tańca Dział Artystyczny Dział WF i Sportu Dział Artystyczny

W dniach 16-20 maja 2013 roku kilkuosobowa grupa młodzieży łódzkiej  wzięła udział w międzynarodowym projekcie  Pałacu Młodzieży w Kijowie zatytułowanym „Dziennikarska wiosna na nadnieprzańskich wzgórzach”. Zaproszenie dla polskiej grupy było efektem dotychczasowej współpracy Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi oraz Fundacji Promocji i Wspierania Twórczości CONVIVO z placówką ukraińską. Podczas projektu młodzież z Ukrainy, Holandii, Czech, Francji i Polski uczestniczyła w konferencji prezentując zrealizowane przez siebie  inicjatywy wolontariackie i dzieliła się zdobytymi doświadczeniami.

Konferencji towarzyszył konkurs na najciekawszy projekt, w którym przedsięwzięcie Łódzkiego Młodzieżowego Centrum Wolontariatu polska zatytułowana „Mój wolontariat, moja inicjatywa” otrzymało II nagrodę. W ramach działań promocyjnych grupa polska przeprowadziła gry edukacyjne, quizy oraz zabawy dla uczestników konferencji. Działania projektowe zakończyła wspólna gra terenowa pod nazwą „Ekstremalne dziennikarstwo”.