Plastyka Sport Muzyka Film Nauka Wolontariat Taniec Nauka Teatr Plastyka Sport Fotografia

Podsumowanie polsko-litewskiego projektu WWW.KARAOKE.PL_LT 


Rytmicznie i śpiewająco tak można podsumować działania bezpośrednie w ramach projektu WWW.KARAOKE.PL_LT zrealizowane w Przesiece przez młodzież z Fundacji Promocji i Wspierania Twórczości  CONVIVO z Łodzi, Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi  oraz z Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury w Niemenczynie na Litwie, dofinansowanego  z Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży z dotacji  Ministerstwa Edukacji i Nauki


Młodzi realizatorzy projektu zanurzyli się w melodie i piosenki  polskie oraz litewskie, które z jednej strony były nośnikiem wiedzy o historii, kulturze i zwyczajach obu narodów z drugiej zaś strony inspiracją do wspólnej zabawy, twórczości i wzajemnego poznania się. Młodzież nadała nowe życie prostym ludowym piosenkom, które dawniej pełniły rolę zabaw towarzyskich oraz stworzyła zbiór piosenek w wersji karaoke do samodzielnego śpiewania. Pokonywanie trudności, podejmowanie wyzwań, kreatywne realizowanie zadań, konstruktywna dyskusja to elementy składowe działań uczestników, które zaowocowały wymianą dobrych praktyk i nawiązaniem trwałych polsko - litewskich relacji.


Efekty wspólnej pracy zostaną niebawem zaprezentowane na specjalnie w tym celu utworzonej stronie internetowej oraz Fb https://www.facebook.com/profile.php?id=100063037111189


Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji i Ministerstwo Edukacji i Nauki nie odpowiadają za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.