Dział Artystyczny Dział WF i Sportu Dział Muzyki i Tańca Centralny Gabinet Edukacji Filmowej Dział Nauki Dojazd Harcerski Zespół Artystyczny Krajki Dział Nauki Dział Muzyki i Tańca Dział Artystyczny Dział WF i Sportu Dział Artystyczny
Z przyjemnością informujemy, iż XXI Ogólnopolski Konkurs Recytatorski "STROFY O OJCZYŹNIE" został objęty honorowym patronatem przez Prezydenta Miasta Łodzi, Panią Hannę Zdanowską, a patronat medialny objęło Radio Parada.