Plastyka Sport Muzyka Film Nauka Wolontariat Taniec Nauka Teatr Plastyka Sport Fotografia

Po raz kolejny młodzież z pałacowej pracowni Foto-Studio reprezentowała Polskę na XVII Międzynarodowym Festiwalu Dziennikarskim dla Dzieci i Młodzieży „DZIENNIKARSKA WIOSNA NA BRZEGACH DNIEPRU” na Ukrainie.

 

Festiwal to wspaniała przygoda i doświadczenie. Dużą wartością jest, że młodzi dziennikarze, reprezentując różne kultury, a zatem i poglądy znajdują tu miejsce na wymianę informacji, doświadczeń, a często na przedstawienie odmiennych spojrzeń na podejmowane tematy. Integralną częścią wydarzenia jest zawsze konkurs rozgrywany w różnych kategoriach. Ogromnie cieszymy się, że w  tegorocznej edycji reprezentantki Pałacu Młodzieży zostały laureatkami w kategorii „Promocja mojego kraju, moja rodzina”.

 

Uczestnicząca w festiwalu młodzież zwiedzała Kijów, w tym poznawała charakterystyczne przykłady sztuki cerkiewnej. Jeden dzień przeznaczony był również na udział w licznych atrakcjach w zrekonstruowanym średniowiecznym grodzisku.