Plastyka Sport Muzyka Film Nauka Wolontariat Taniec Nauka Teatr Plastyka Sport Fotografia
 
Centralny Gabinet Edukacji Filmowej

działa w Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi od 1985r. Gabinet został powołany na mocy porozumienia Ministerstwa Kultury
i Sztuki oraz Ministerstwa Oświaty. Większość projektów Gabinetu z założenia łączy treści edukacyjne i wychowawcze z wiedzą o sztuce, kulturze i działaniami artystycznymi. CGEF jest jedyną placówką tego typu w kraju.

Od początku istnienia głównym celem CGEF było przybliżanie zagadnień związanych z edukacją o mediach audiowizualnych dzieciom, młodzieży, a także pracownikom instytucji oświaty i kultury, którzy prowadzą zajęcia o tej tematyce.

Gabinet prowadzi działalność ogólnopolską, współpracuje z wieloma partnerami m.in. Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Filmoteką Narodową, Siecią Kin Studyjnych i Lokalnych, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi, Katedrą Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego, Muzeum Kinematografii, Muzeum Fabryki, Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Kinem-Galerią Charlie.

Pod egidą Gabinetu ukazało się wiele publikacji na temat edukacji medialnej przydatnych w praktyce szkolnej.
W 2010r. CGEF otrzymał certyfikat Organizacji Innowacyjnej.

Wieloletnimi konsultantami naukowymi projektów prowadzonych przez Gabinet są prof. zw. dr hab. Ewelina Nurczyńska-Fidelska - prekursorka edukacji filmowej w Polsce i prof. zw. dr hab. Stefan Czyżewski - operator filmowy i prorektor PWSTviT w Łodzi.