Plastyka Sport Muzyka Film Nauka Wolontariat Taniec Nauka Teatr Plastyka Sport Fotografia

Obecnie zespół CGEF tworzą: Anna Kołodziejczak, Dorota Gołębiowska, Jadwiga Mostowska, Marta Kasprzak.

  

 

mgr Anna Kołodziejczak — absolwentka kulturoznawstwa ze specjalnością filmoznawczą, edytorstwa tekstów literackich oraz zarządzania kulturą na Uniwersytecie Łódzkim. Nauczycielka, animatorka kultury filmowej. Ma na swoim koncie wiele publikacji dotyczących edukacji filmowej. Redaktorka portalu EdukacjaFilmowa.pl oraz licznych publikacji książkowych. Współzałożycielka Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego „Venae Artis”, Aktywny Obywatel UMŁ, współautorka i współrealizatorka ponad 90 projektów kulturalnych, edukacyjnych i sportowych.

 

mgr Dorota Gołębiowska – absolwentka filologii polskiej i kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim, nauczycielka dyplomowana z wieloletnim stażem pracy z młodzieżą. Autorka opracowań i scenariuszy zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, dotyczących wykorzystania filmu w edukacji i wychowaniu. Współautorka i współrealizatorka wielu projektów edukacyjnych i kulturalnych oraz współorganizatorka różnych form doskonalenia nauczycieli w zakresie wiedzy o filmie oraz jego wykorzystania w dydaktyce i wychowaniu. Współredaktorka publikacji wydawanych przez CGEF. Certyfikowana trenerka Filmoteki Szkolnej z doświadczeniem w prowadzeniu warsztatów dla nauczycieli.

 

dr Jadwiga Mostowska — doktor nauk humanistycznych, absolwentka kulturoznawstwa o specjalności filmoznawczej Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się edukacją kulturalną. Autorka artykułów z dziedziny filmoznawstwa oraz opracowań służących edukacji filmowej młodego widza, a także realizatorka projektów edukacyjno-kulturalnych. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2015), twórczyni publikacji dedykowanej edukacji filmowej dzieci pt. „Elementarz młodego kinomana” (dostępnej na: EdukacjaFilmowa.pl).


mgr Marta Kasprzak – doktorantka w Zakładzie Historii i Teorii Filmu na Wydziale Filologicznym, nauczycielka kontraktowa w Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima. Autorka artykułów filmoznawczych opublikowanych na łamach „Kwartalnika Filmowego”, „Kultury i Historii”, „Panoptikum” oraz materiałów edukacyjnych zamieszczonych na wortalu EdukacjaFilmowa.pl i w tomie „Warszawskie fale historii”. Członkini Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego „Venae Artis”, Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami oraz NECS – European Network for Cinema and Media Studies.