Plastyka Sport Muzyka Film Nauka Wolontariat Taniec Nauka Teatr Plastyka Sport Fotografia

Teatr Uliczny D-H


Celem zajęć jest rozwijanie zdolności teatralnych i  umiejętności cyrkowych młodzieży poprzez wspólne opracowywanie i realizowanie przedstawień (projektowanie i wykonywanie scenografii i kostiumów, opracowywanie choreografii itd). Pod okiem instruktora uczestnicy trenują sztuki cyrkowe: żonglerkę, chodzenie na szczudłach, clownadę i akrobatykę, a  także pantomimę.


Zajęcia kierowane są do szerokiej grupy odbiorców: uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.