Dział Artystyczny Dział WF i Sportu Dział Muzyki i Tańca Centralny Gabinet Edukacji Filmowej Dział Nauki Dojazd Harcerski Zespół Artystyczny Krajki Dział Nauki Dział Muzyki i Tańca Dział Artystyczny Dział WF i Sportu Dział Artystyczny
Prosimy o zapoznanie się z kolejnością przesłuchań konkursu „Złota Łódka 2016 – choreografia", który odbędzie się w dniu 05.07.2016 r. od godziny 10.00 w auli Pałacu Młodzieży w Łodzi.
 
Prosimy o zapoznanie się z kolejnością przesłuchań konkursu „Złota Łódka 2016 – wokal", który odbędzie się w dniu 04.07.2016 r. od godziny 11.00 w auli Pałacu Młodzieży w Łodzi.