Plastyka Sport Muzyka Film Nauka Wolontariat Taniec Nauka Teatr Plastyka Sport Fotografia

W czwartek 21 listopada w godzinach przedpołudniowych aulę Pałacu Młodzieży szczelnie wypełnią grupy łódzkich przedszkolaków, które zawitają do nas na specjalnie przygotowany koncert. Gospodarzem wydarzenia będzie Harcerski Zespół Artystyczny KRAJKI, który swoim repertuarem postara się zachęcić najmłodszych do uczestnictwa w zajęciach tańca i śpiewu. Koncert to krótka prezentacja taneczno-wokalna przedszkolaków z młodszych krajkowych grup - 6,5 i 4. Całość zakończy wspólne odwiedzenie sal, w których na co dzień  Krajki ćwiczą i szlifują swój taneczny i wokaLny warsztat. 

Swoją obecność w wydarzeniu potwierdziły grupy: z Niepublicznego Przedszkola SEZAMKOWO oraz Przedszkoli Miejskich nr 55, 214, 174.

 

Obecnie z KRAJKAMI pracują - Radosław Klimecki, Martyna Jagodyńska, Żanetta Walkus, Agnieszka Krawczyk, Katarzyna Siek –garderoba, pod kierownictwem Anny Szoszkiewicz.

 

 Zapraszamy do zapoznania się z krótką historią Zespołu:

HARCERSKI ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY „KRAJKI” obchodził niedawno swój jubileusz 40-lecia istnienia, powstał w 1975 r. w Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi. To, że „KRAJKI” są w Łodzi już 40 lat, świadczy o ich zasługach w wychowywaniu kolejnych pokoleń Łodzian i mieszkańców Regionu Łódzkiego. Na przestrzeni lat Zespół wykształcił ok.5000 łódzkich dzieci i młodzieży. Do Zespołu przyjmowane są dzieci od 5-go roku życia, kształcą i rozwijają swoje talenty w kierunkach, wokalnym, tanecznym oraz  akrobatycznym. Choreografowie, tancerze oraz muzycy czuwają nad harmonijnym rozwojem dużej Krajkowej Rodziny. Praca Zespołu zaowocowała wieloma spektaklami wokalno–tanecznymi, które prezentowane w kraju i za granicą spotykały się z wielkim entuzjazmem i zainteresowaniem. Znaczna część przedsięwzięć artystycznych Zespołu to  działania charytatywne. Nie sposób wymienić koncertów, konkursów, festiwali podczas których Krajki otrzymywały znaczące nagrody i wielki aplauz. Dla Krajek dużych i małych ,łódzcy kompozytorzy i muzycy piszą utwory wokalno–instrumentalne, dzięki czemu Krajki posiadają swój unikatowy repertuar, który został zarejestrowany na płytach CD. Pod nazwą Krajki, kryją się trzy słowa MŁODOŚĆ,  RADOŚĆ I PASJA.