Plastyka Sport Muzyka Film Nauka Wolontariat Taniec Nauka Teatr Plastyka Sport Fotografia
 
                 

Budżet Obywatelski Samorządu Województwa Łódzkiego to przedsięwzięcie, którego celem jest włączenie mieszkańców naszego województwa do decydowania o przeznaczeniu części budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego na wybrane przez nich zadania.
Naszą tegoroczną propozycją jest - POFOLKUJ Z NAMI (kod zadania 012) !!!


POFOLKUJ Z NAMI to synteza aktywności, edukacji i twórczości poprzez warsztaty, koncerty, wystawy, flashmoby, questy, animacje przygotowane i przeprowadzone przez młodych twórców czerpiących inspiracje z folkloru i folku skierowane do mieszkańców województwa łódzkiego w celu aktywizacji środowisk lokalnych jako świadomych odbiorców ofert kulturalno-edukacyjnych oraz wzmacniania i rozwijania potrzeby pielęgnowania dziedzictwa kulturowego.

 

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA ZADANIA: 

miasto Łódź, powiat łódzki wschodni, powiat zgierski, powiat pabianicki, powiat łowicki i powiat wieluński