Plastyka Sport Muzyka Film Nauka Wolontariat Taniec Nauka Teatr Plastyka Sport Fotografia
Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że odszedł nasz Kolega, długoletni kierownik artystyczny
Zespołu Pieśni Tańca POLTEX 
– Dariusz Nawrocki.

Dariusz był uznanym instruktorem i choreografem z dziedziny tańca ludowego, sędzią  Komisji ds. Tańców Polskich – członkiem Kolegium Sędziowskiego.
Współpracował z zespołami z całego kraju oraz z zagranicy. W trakcie swojej drogi zawodowej opracował wiele choreografii. Kochał muzykę ludową, kochał folklor.  Był współinicjatorem powołania Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca oraz Krajowego Kongresu Tańca. Był nie tylko wybitnym specjalistą, ekspertem w swojej dziedzinie, ale też pasjonatem inspirującym wychowanków i współpracowników.
Za swoją działalność otrzymał wiele nagród m.in. Prezydenta Miasta Łodzi i Marszałka Województwa Łódzkiego.

W 2016 roku wraz z ZPiT POLTEX rozpoczął pracę w Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi. To tutaj nastąpił ponowny rozkwit zespołu,
który pod kierownictwem Dariusza Nawrockiego zdobył znaczące nagrody na festiwalach krajowych i zagranicznych. W tym roku Zespół pod Jego kierunkiem obchodzi Jubileusz 60-lecia istnienia.

Żegnamy dziś wspaniałego wychowawcę, który z pasją i oddaniem zarażał młodzież miłością do folkloru i sztuki ludowej.