Plastyka Sport Muzyka Film Nauka Wolontariat Taniec Nauka Teatr Plastyka Sport Fotografia

                                      #TANIEC_LUBIĘ TO! – MIĘDZYNARODOWY PROJEKT TANECZNY   Realizowany obecnie projekt #TANIEC_LUBIĘ TO! współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+, powstał z inicjatywy młodzieży z Polski, Czech i Gruzji skupionej wokół grup tanecznych o charakterze folkowym i folklorystycznym; na bazie poczynionych obserwacji podczas wspólnego udziału w IX Międzynarodowym Festiwalu Twórczości Młodych FOLKOWE INSPIRACJE. 


Podczas prób, spotkań nieformalnych oraz obserwacji wzajemnych prezentacji, młodzież zauważyła , iż sposób wyrażania pewnych emocji, dynamiki, tematyki za pomocą tańca jest charakterystyczne dla danego kraju, jednocześnie tancerze stosują ciekawe techniki i środki wyrazu. Aby zrozumieć, poczuć emocje i udoskonalić swój warsztat, młodzież postanowiła wspólnie stworzyć projekt kulturalno-artystyczny pozwalający im zgłębić niuanse kulturowe i w nowoczesny sposób promować najpiękniejsze zjawiska wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez współdziałanie i wymianę dobrych praktyk.


W projekcie uczestniczy 30 młodych ludzi z Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi, z Collegu’e Tradycyjnej i Współczesnej Sztuki z Tbilisii oraz Social Innovation and Personal Develepment z.c z Rumburka wraz z 4 liderami,  a działania projektowe aktualnie prowadzone są w Łodzi, Rumburku i Tbilisi za pośrednictwem platform cyfrowej komunikacji. Z chwilą złagodzenia obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych, młodzież z trzech krajów jeszcze w tym roku spotka się w Przesiece w gminie Podgórzyn, gdzie będzie kontynuowała podjęte zadania.

Działania w ramach #TANIEC_LUBIĘ TO! są realizowane w dwóch płaszczyznach. Pierwsza dotyczy uniwersalności języka tańca ludowego i sposobu jego wykorzystania do zilustrowania współczesnego popowego utworu muzycznego i nakręcenia teledysku, co będzie podstawą do wzbogacenia wiedzy o historii, kulturze i tradycjach Polski, Gruzji i Czech, rozwijania zainteresowań z zakresu tańca oraz nabycia nowych umiejętności technicznych i środków wyrazu artystycznego. Drugą płaszczyzną realizacji projektu jest nawiązanie na drodze sztuki, dialogu z lokalną społecznością Gminy Podgórzyn

Nadrzędnym celem realizowanego projektu pozostaje nawiązanie dialogu międzykulturowego na drodze aktywnego współdziałania, wzajemnej akceptacji i komunikacji.