Plastyka Sport Muzyka Film Nauka Wolontariat Taniec Nauka Teatr Plastyka Sport Fotografia

WIECZÓR LEŚMNYCH DZIEJB
Na spektakl „WIECZÓR LEŚMNYCH DZIEJB” zapraszamy już 27 kwietnia na godzinę 19.00 do auli Pałacu Młodzieży w Łodzi. Widowisko to montaż poetycki wykorzystujący takie formy jak inscenizacja, recytacja i poezja śpiewana. Całość uzupełnia wykład o poezji Bolesława Leśmiana, obfitujący ciekawostkami z życia twórcy.

Wykonawcami są uczestnicy TEATRU FAJNEGO oraz młodzież z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Łodzi, która do działań scenicznych przygotowywała się podczas  pałacowych warsztatów FORM TEATRALNYCH. Wykład przygotowali uczestnicy Grupy Literackiej SILVA RERUM, która w Pałacu na co dzień pracuje pod opieką p. Małgorzaty Mateckiej.

Zapraszamy !!