Plastyka Sport Muzyka Film Nauka Wolontariat Taniec Nauka Teatr Plastyka Sport Fotografia
  NUMER RACHUNKU BANKOWEGO RADY RODZICÓW   


Rada Rodziców przy Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi

Nr konta: 29 1680 1206 0000 3000 0969 4183
  PROCEDURY  

Procedura postępowania w zakresie zasad zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi - <<zobacz>>

Procedury Postępowania w Sytuacjach Kryzysowych w Pałacu Młodzieży w Łodzi - <<zobacz>>

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na pomiar temperatury uczestnika - <<pobierz>>