Plastyka Sport Muzyka Film Nauka Wolontariat Taniec Nauka Teatr Plastyka Sport Fotografia
I Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci DO, RE, MI - TERAZ TY


 

Chcemy zaprosić do wzięcia udziału w przeglądzie artystycznym dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych województwa łódzkiego. Zachęcamy do różnorodnych prezentacji artystycznych, muzycznych, bądź teatralnych w formie indywidualnej lub grupowej.


Ideą przyświecającą przeglądowi jest umożliwienie wszystkim chętnym dzieciom prezentacji na scenie i dobra zabawa. 


Więcej szczegółów w REGULAMINIE <<zobacz tutaj>>


Serdecznie zapraszamy!


Przegląd odbędzie się 29 kwietnia 2020 r. o godz. 10.00, a na zgłoszenia czekamy do 22 kwietnia 2020 r.