Plastyka Sport Muzyka Film Nauka Wolontariat Taniec Nauka Teatr Plastyka Sport Fotografia

“Let’s Folk Together!” to projekt międzynarodowej wymiany młodzieży współfinansowany w ramach Programu Erasmus+. Uczestniczą w nim 42 młode osoby – pasjonaci gry na instrumentach, śpiewu, tańca, fotografii i animacji kulturowej w wieku 14-26 lat z 6 krajów: Łotwy, Hiszpanii, Polski, Turcji, Węgier i Włoch. Koordynatorem projektu i gospodarzem spotkania w dniach 28.06 – 10.07.2016 był Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi.


Celem wymiany było udoskonalenie umiejętności muzycznych i tanecznych, zwłaszcza w dziedzinie twórczości folkowej, zdobycie doświadczenia w organizowaniu wydarzeń kulturalnych, poznanie różnorodnych tradycji kulturowych krajów uczestniczących w projekcie oraz kształtowanie postaw otwartości i tolerancji wobec osób o odmiennym pochodzeniu kulturowym. W projekcie znalazło się także miejsce na refleksję nad tak obecnie ważną dla Europy kwestią uchodźców i migrantów, problemami związanymi z narastającymi przejawami dyskryminacji i uprzedzeń z powodu różnic kulturowych oraz przyszłością Europy.

 

Pierwsze 3 dni wymiany spędziliśmy „na łonie natury”, w ośrodku wypoczynkowym w Załęczu Wielkim, gdzie zorganizowaliśmy liczne gry i zabawy integracyjne, wieczory międzykulturowe, podczas których poznawaliśmy narodowe tradycje muzyczne i taneczne oraz specjały rodzimych kuchni. Prezentowaliśmy także przygotowane przed wymianą multimedia zawierające informacje, dane i zdjęcia o poszczególnych krajach i ich kulturach. Były improwizacje muzyczne - jam sessions, zajęcia dramy, gry terenowe, zajęcia sportowe i rekreacyjne.

 

W celu realizacji warsztatów muzycznych podzieliliśmy się na 5 zespołów, zróżnicowanych pod względem narodowości, instrumentów, umiejętności i doświadczenia. Bardziej doświadczeni i starsi muzycy świetnie odnaleźli się w trudnej roli coachów moderując prace w grupie, rozpisując melodie na akordy, dodając pewności siebie mniej zaawansowanym muzykom. Nad postępem prac w grupach czuwali dorośli liderzy z każdego z krajów.

 

Po przyjeździe do Łodzi przystąpiliśmy do pracy nad warsztatami muzycznymi mając w perspektywie koncert na specjalnie dla nas zaaranżowanej scenie w centrum Łodzi (woonerf przy ul. 6 Sierpnia). Repertuar obejmował opracowane na nowo wersje tradycyjnych pieśni ludowych, covery znanych utworów w folkowym stylu, jak i kilka oryginalnych piosenek stworzonych w trakcie warsztatów, opartych na tradycyjnych melodiach i rytmach poszczególnych krajów. W ten sposób powstała niezwykła węgiersko-turecka ballada, czy wibrująca południowymi rytmami wersja polskiej pieśni „Lipka”. Przygotowany i poprowadzony przez uczestników projektu koncert wpisany był w program Międzynarodowego Festiwalu FOLKOWE INSPIRACJE, dzięki czemu udało się go nagłośnić w mediach i zgromadzić kilkusetosobową publiczność. Koncert promował hasła równości i różnorodności kulturowej, a także optymizmu, radości i energii płynącej ze spotkania tylu młodych osób z różnych stron Europy.

 

Oprócz samodzielnie zrealizowanego 3-godzinnego koncertu, wystąpiliśmy również w narodowych i mieszanych składach w kilku innych koncertach w ramach Festiwalu FOLKOWE INSPIRACJE: na ulicy Piotrkowskiej, na dużej plenerowej scenie w Manufakturze oraz podczas koncertu galowego festiwalu w Klubie Wytwórnia, co pozwoliło zaprezentować nasze dokonania i idee prawie 3-tysięcznej publiczności. Tyle nowych doświadczeń scenicznych i międzykulturowych wpłynęło na wzmocnienie motywacji do dalszej pracy artystycznej, realizacji życiowych planów i aspiracji, nauki języków obcych, dalszego zaangażowania w projekty europejskie. Działania projektowe dały nam także satysfakcję jako młodym obywatelom - promowaliśmy wartości europejskie, przesłanie jedności, otwartości i zaangażowania w tworzenie przyszłości Europy.

 

Po zakończeniu spotkania opracowaliśmy materiały fotograficzne i filmowe zarejestrowane podczas projektu, dzieliliśmy się nimi na forum grupy projektowej na Facebooku, przygotowaliśmy mini-wystawy fotograficzne z wymiany w naszych siedzibach oraz prezentowaliśmy rezultaty projektu wśród społeczności lokalnych poprzez koncerty, prezentacje i spotkania.

 

Dzięki projektowi rozwinęliśmy wiele nowych umiejętności i cech przydatnych w przyszłym życiu: od tworzenia muzyki, pracy w grupie, organizowania koncertów, po pewność siebie, kreatywność, zaradność, angażowanie się w sprawy społeczne. Co najważniejsze, zdobyliśmy liczne nowe i trwałe przyjaźnie, które z pewnością zaowocują przyszłości wymianą pomysłów, poglądów i nowymi międzynarodowymi projektami.