Plastyka Sport Muzyka Film Nauka Wolontariat Taniec Nauka Teatr Plastyka Sport Fotografia

Już w najbliższą sobotę 16 października zapraszamy na godzinę 17.00 do Pałacu Młodzieży na podsumowanie XIX Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego im. Jana Bułhaka pt. „Pejzaże wokół mojego miasta”. 

 

A dziś możecie obejrzeć zgłoszone ma konkurs pace:

 

https://drive.google.com/.../15Mx796350yRyw0uFNRl.../view...

 

Konkurs jest nie tylko prezentacją krajobrazów z całej Polski, ale również ma na celu popularyzację wśród młodzieży postaci wybitnego fotografa, Jana Bułhaka.

 

Jan Bułhak, żyjący w latach 1876-1950, nazywany jest „ojcem polskiej fotografii”. Był twórcą programu fotografiki rozumianej jako samodzielna dyscyplina artystyczna, a także orędownikiem fotografii ojczystej jako formy zobrazowania narodowego dziedzictwa kulturowego, przyrody i pejzażu polskiego. Po II wojnie światowej dokumentował zniszczoną Warszawę i inne polskie miasta, które ucierpiały w trakcie działań wojennych. W 1947 roku został współzałożycielem Związku Polskich Artystów Fotografików, który do dziś zrzesza najwybitniejszych twórców polskiej fotografii. Twórczość Jana Bułhaka weszła na stałe do skarbnicy kultury polskiej i zajęła w niej należne miejsce.