Plastyka Sport Muzyka Film Nauka Wolontariat Taniec Nauka Teatr Plastyka Sport Fotografia
Dyrektor - mgr Adam Kocher

Wicedyrektor - mgr Żanetta Walkus


Kontakt:
Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi
al. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego nr 86 94-050 Łódź
tel. 0 42-688-52-15, fax 0 42-689-93-51

Sekretariat/Dyrekcja: 0 42-686-34-45 
e-mail: sekretariat@palacmlodziezy.lodz.pl