Plastyka Sport Muzyka Film Nauka Wolontariat Taniec Nauka Teatr Plastyka Sport Fotografia
Zakres działalności obejmuje szeroko rozumiane formy promocji Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi, które mają na celu kształtowanie w otoczeniu Pałacu jego pozytywnego wizerunku.

Jest to realizowane m.in. przez:

• współpracę z mediami – informacje dla prasy, radia, telewizji, różnych stron internetowych
• bieżącą aktualizację strony internetowej
• projektowanie, redagowanie i przygotowywanie materiałów promocyjnych (informatory, foldery, broszury, plakaty, prezentacje, dyplomy, certyfikaty, zaproszenia)
• udział w organizacji imprez i przedsięwzięć okolicznościowych
• współpracę z informatorami i serwisami edukacyjnymi i kulturalnymi
• dystrybucję materiałów promocyjnych
• wyszukiwanie sponsorów dla konkursów organizowanych przez Dział Promocji
• projektowanie i aranżacje wystroju auli podczas imprez, wykonywanie dekoracji scenicznych, plansz okolicznościowych, rekwizytów, współpracę przy organizacji wystaw, projektowanie i zagospodarowanie gabloty wystawowe
• zakupy niezbędne do organizacji imprez


Kontakt:
tel. 042/688 52 15  wew. 23

e-mail: info@palacmlodziezy.lodz.pl lub promocja@palacmlodziezy.lodz.pl