Plastyka Sport Muzyka Film Nauka Wolontariat Taniec Nauka Teatr Plastyka Sport Fotografia


Trochę historii -


HARCERSKI ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY "KRAJKI" powstał w 1975 r. w Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi, tj. 40 lat temu jako Harcerski Zespół Recytatorski.


Zespół skupiał utalentowaną muzycznie i recytatorsko młodzież z Chorągwi Łódzkiej ZHP pod patronatem Pałacu Młodzieży i Hufca Łódź Śródmieście.


- 14. grudnia 1975 r. grupa przedstawiła pierwsze widowisko słowno-muzyczne oparte na poezji Juliana Tuwima i poświęcone jego pamięci. Data ta jest powszechnie uznana za datę powstania Zespołu. Na potrzeby widowiska do Zespołu dołączono grupę wokalną. Od tego momentu Zespół prezentował piosenki harcerskie, które okraszone elementami ruchu tanecznego, nadały kształt formacji – jako Zespół Piosenki i Ruchu;


- 20 marca 1977 r. Zespół otrzymał nazwę "Krajki"; - nazwa Zespołu była naturalnym skojarzeniem wynikającym z działalności istniejącej w Pałacu Młodzieży drużyny harcerskiej, która na swoich cyklicznych zbiórkach i spotkaniach kominkowych kultywowała tradycje harcerskie i często prezentowała ich repertuar; 


- od 1982 r. "Krajki" przekształcają się w grupę wokalno-taneczną, prezentującą repertuar nie tylko harcerski;


Aktualnie -

uczestnikami Zespołu jest młodzież w wieku przedszkolnym i szkolnym (5-18 lat) - głównie dziewczęta Do grupy zapisywane są dzieci nie tylko z Łodzi, ale również Regionu;
W celu zapewnienia ciągłości istnienia i pracy Zespołu grupa jest podzielona na kategorie wiekowe:
• 2 grupy zaawansowane,
• 3 grupy przygotowawcze,
• 2 grupy "Krajkowego Przedszkola"
Szkolenie programowe odbywa się w kierunkach: wokalnym, tanecznym i sportowym:
a) zajęcia wokalne polegają na: nauce piosenek, ćwiczeniach dykcyjnych, oddechowych, słuchowych i rytmicznych - kształcących słuch muzyczny oraz poczucie rytmu, prawidłowej interpretacji tekstu; 
b) zajęcia taneczne polegają na ćwiczeniach kształcących poczucie rytmu, koordynację ruchową, przygotowujących aparat ruchowy do zadań siłowych i gibkościowych; uczestniczki poznają różne techniki tańca m.in. klasycznego, nowoczesnego i współczesnego, jazzowego, floor work, contact improvisations, R’n’b. folkowego i inne;
c) zajęcia sportowe – to realizacja ćwiczeń ogólnorozwojowe – przy muzyce i w terenie, kształtowanie zdolności motorycznych, nauka i doskonalenie ćwiczeń gimnastycznych i akrobatycznych, wyrabianie prawidłowej postawy ciała, estetyki, harmonii i płynności ruchu.


Wszechstronne dokonania grupy poparte wieloma znaczącymi nagrodami, to zasługa ciągłych poszukiwań przekazywania drogą artystyczną treści niekoniecznie popularnych i łatwych. Programy Zespołu skierowane są nie tylko do małego i młodego widza, ale również osób starszych. To, że "KRAJKI" są w Łodzi już 40 lat, świadczy o ich zasługach w wychowywaniu kolejnych pokoleń Łodzian i mieszkańców Regionu Łódzkiego. Na przestrzeni lat Zespół wykształcił ok. 5000 łódzkich dzieci i młodzieży. Powstało szereg programów artystycznych – okolicznościowych i występów na zamówienie (rocznie ok. 25 prezentacji scenicznych).
Piosenki łódzkich twórców wzbogacone o oryginalne układy choreograficzne, kolorowe, doskonale wykonane stroje koncertowe stanowią idealnie dopasowaną całość.
Wieloletnia sumienna i odpowiedzialna praca wszystkich osób związanych z Zespołem - kadry nauczycielsko-instruktorskiej oraz uczestniczek Zespołu pozwala grupie realizować cele zawarte w programie kulturalnym oraz edukacyjno-wychowawczym placówki, z którą Zespół jest związany od początku swojej kariery artystycznej, tj. Pałacem Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi.

"KRAJKI” mogą pochwalić się wspólnymi koncertami z Majką Jeżowską, Krystyną Giżowską, Danutą Błażejczyk, Andrzejem Janeczko i „Trzecim Oddechem Kaczuchy”, Papa Dance, Bohdanem Smoleniem, Anną Jurksztowicz, Anną Dymną, Elżbietą Adamiak, Aliną Janowską, Eleni, De Mono, Jackiem Wójcickim, Gustawem Lutkiewiczem, Elżbietą Zającówną, Haliną Kunicką, Katarzyną Nosowską, Krzysztofem Kasa Kasowskim.

Harcerski Zespół Artystyczny "Krajki" brał udział w programach telewizyjnych i radiowych przeznaczonych dla widowni dziecięco młodzieżowej, realizowanych przez Łódzki Ośrodek Telewizji Polskiej (Magazyn Kulturalny Leszka Bonara – programy związane z obchodami jubileuszowymi Zespołu w 2010 r., 2005 r. i 2000 r., w programie kulturalnym Piotra Słowikowskiego – realizacja widowiska „Przebojem z listy” 1987 r. oraz przez Łódzką Rozgłośnię Polskiego Radia S.A. – udział w programach muzycznych Jana Targowskiego, Anny Kolasy, Joanny Sikorzanki i wielu innych.

Na przestrzeni 40 lat działalności Harcerskiego Zespołu Artystycznego "Krajki", Zespół doczekał się kilkudziesięciu recenzji prasowych, radiowych, telewizyjnych. Pisano nie tylko po polsku, ale także po niemiecku i w języku niderlandzkim. Artykuły i wywiady powstawały przy okazji kolejnych obchodów jubileuszowych Zespołu, prezentowania nowych programów artystycznych, nowych piosenek, a także przy okazji tournée zagranicznych i udziału w licznych koncertach i festiwalach. Cenimy sobie wszystkie wypowiedzi, gdyż są one częścią historii Zespołu i świadczą o różnorodności naszych działań.


Nieodłącznym elementem przynależności do Zespołu jest udział w koncertach i wyjazdach na obozy i warsztaty szkoleniowe podczas wakacji i ferii zimowych. Oprócz zajęć programowych (wokalnych i tanecznych) jest także czas na wypoczynek i zabawę. Wyjazdy organizowane są nie tylko w Polsce, ale również za granicą kraju m.in. we Włoszech – Cesenatico, na Węgrzech – Eger, w Czechach, jeszcze wcześniej w NRD – Karl Marx Stadt, ZSRR – Iwanowo, a w ostatnich latach - w Arteku na Krymie i ostanie lato Krajki spędziły na we Francji, biorąc udział w Festiwalu Rosa Vetrov.


W Polsce najchętniej "Krajki" wypoczywają i pracują nad morzem oraz w górach. Wyjeżdżając na obozy często koncertują, umilając czas turystom, dostarczając im artystycznych wrażeń. Promują Łódź i Region Łódzki oraz nawiązują kontakty z innymi zespołami, wymieniając się doświadczeniem artystycznym.

Aktualny kalendarz występów i wydarzeń z udziałem Zespołu znajduje się w zakładce Aktualności.

Z "Krajkami" pracują:

Anna Szoszkiewicz - kształcenie wokalne,kierownik Zespołu,

Martyna Jagodyńska, Radosław Klimecki - taniec, choreografia,

Żanetta Walkus - €utanecznienie, rytmika, kształcenie wokalne,

Agnieszka Krawczyk -€ akrobatyka oraz zajęcia sportowe,Stowarzyszenie Przyjaciół H.Z.A. Krajki jest Organizacją Pożytku Publicznego. Osoby chętne mogą przekazywać 1% z podatku na rzecz Zespołu.
Nr konta 12 24 90 0005 0000 45 00 37 04 39 77
Numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) - 0000 00 61 58

Na powyższy rachunek można również przekazywać opłaty członkowskie.