Plastyka Sport Muzyka Film Nauka Wolontariat Taniec Nauka Teatr Plastyka Sport Fotografia
NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA ZESPOŁU:

- Udział uczestniczek gr. II Zespołu,  solistek i duetu wokalnego w II Międzynarodowym Konkursie Młodych Talentów Novye Vierszyny 12 – 19.04.2016r. Mińsk na Białorusi w kwietniu – zdobycie III miejsca – Zespół za choreografię  - „Tightrope groove”, III miejsce duet - Martyna Matyjasik, Julia Grenda- za wykonanie piosenki pt. "Nowa Baśń" oraz wyróżnienie  dla solistki Julii Grendy za wykonanie piosenki pt."Płacze moje serce";


- Koncert jubileuszowy 40 lecia HZA KRAJKI „Lot Krajkinairem”, Teatr Muzyczny w Łodzi – 04.12.2015r.;


 - Udział 9 uczestniczek g. I w V Międzynarodowym  Festiwalu Twórczości Młodych Folkowe Inspiracje. W konkursie tanecznym 23.07.2015r. grupa zajęła III miejsce za choreografię – Kalina oraz udział we współrealizacji projektu tanecznego  „Inspiracje – tradycje i współczesność” – w gruzińsko-polsko-ukraińskim widowisku inaugurującym V Międzynarodowy Festiwal Folkowe Inspiracje, choreografia pn. „Pani Jeziora” – pokazana na scenie w Manufakturze - 21.07.2015r.;


GRAND PRIX zdobyte na XXXII Młodzieżowych Spotkaniach Tanecznych  im. Józefa Ryszarda Sarosieka Łask 2015 oraz XXVIII Przeglądzie Zespołów Tanecznych;

- Trzecie miejsce, dwa wyróżnienia zdobyte przez solistki-wokalistki Julię Grendę i Julię Michalik na
I Międzynarodowym Konkursie Młodych Talentów "Nowe Osiągnięcia - 2015" w Mińsku na Białorusi;

- Pierwsze miejsce, trzy drugie i trzy trzecie miejsca oraz wyróżnienie zdobyte na Zgierskich Spotkaniach Tanecznych „Drgania Przestrzeni” w Zgierzu – 2015r.; oraz( 2013r.;2012r., 2011r., 2010r., 2009r.);

- Dwa pierwsze, i dwa trzecie miejsca oraz wyróżnienie zdobyte na XIV i XVX Łódzkich Konfrontacjach Tanecznych organizowanych przez Dom Kultury Ariadna w Łodzi – 2014r.;(2013r).;

- dwie Złote, Srebrną i Brązową Łódkę oraz wyróżnienie zdobyte na I, II, III i IV Międzynarodowym Konkursie Tanecznym „Folkowe Inspiracje” w Łodzi organizowanym przez Pałac Młodzież im. Juliana Tuwima w Łodzi i Fundację Promocji i Wspierania Twórczości Convivo– 2014r. ; oraz (2013r.;2012r.;2011r.;2010r.);

- Pierwsze miejsce zdobyte na XXXI Młodzieżowych Spotkań Tanecznych w Łasku 2014r.

- Pierwsze miejsce na X Konfrontacjach Różnych Form Tanecznych w Kutnie - 2006r.;

- Złoty Aplauz – zdobyty dwukrotnie na Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie w : 1996r., 1995r.;

- Złoty Aplauz – zdobyty indywidualnie przez 12-letnią Dominikę Rydz na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie 1999r.;
- I miejsce i Puchar Telewizyjnego Turnieju Najmłodszych Telewizji POLSAT – w 1995r.(Poznań);

- Brązowa, cztery Srebrne, Złota Jodła zdobyte na Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach w latach: 1976r., oraz (2003r., 2001r., 1983r., 1980r.);

- Grupa posiada cztery płyty CD ze swoim repertuarem. Najnowsze wydawnictwo nosi tytuł "Takie tam krajkowanie"(IX.2012).
- 2014r. koncert „Gospodarze –Gościom” w ramach IV Festiwalu Twórczości Młodych Folkowe Inspiracje, aula Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi;

- 2012r.,- spektakl autorski na 60-lecie Pałacu Młodzieży w Łodzi „Tort z piosenkami” – autorzy: Anna Kołodziejczak (Łódź), Barbara Zytka Joanna Szendzikowska (Łódź), Andrzej Strąk (Łódź ), Maciej Baranowski (Poznań) – teksty piosenek, Sebastian Kondratowicz (Łódź), Paweł Stępnik (Wiśniowa Góra), Paweł Serafiński (Łódź), Przemysław Grzelak (Łódź) – muzyka;

- 2004r.,- program „Nuty i słowa współczesnych Łodzian” –Anna Kołodziejczak, Krzysztof Smoczyk, Wojciech Fiwek – teksty piosenek, Maciej Latalski, Zbigniew Piasecki – muzyka;

- 2003r.,- koncert na 50-lecie Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi;

- 1998r.,- występ z okazji nadania Chorągwi Łódzkiej ZHP imienia Aleksandra Kamińskiego, Teatr Wielki w Łodzi;

- 1998r.,- udział solistek Zespołu w łódzkiej edycji programu „Od Przedszkola do Opola” Hala Expo w Łodzi;

-1997r.,- program „Śpiewające laboratorium” – Krzysztof Jaślar – teksty piosenek (Poznań), Krystyna Kwiatkowska – muzyka (Warszawa);

- 1994r.,- widowisko rewiowe „Kolorowe piosenki” – Waldemar Wolański – teksty piosenek, Krzysztof Latalski, (Łódź) Maciej Latalski, (Łódź), Jacek Delong (Łódź)– muzyka, Paweł Serafińsi (Łódź);

- od 1992r. ,po dzień dzisiejszy - programy okolicznościowe „Pastorałki i kolędy” – teksty tradycyjne, aranżacje i muzyka m.in. – Maciej Latalski (Łódź), Andrzej Zieliński (Warszawa), Paweł Stępnik (Wiśniowa Góra), Sebastian Kondratowicz (Łódź);

- 1992r.,- spektakl „Niezła heca” – Robert Szczerbaniak (Łódź), Piotr Słowikowski (Łódź) – teksty, Andrzej Krauze (Warszawa), Piotr Soszyński (Łódź)- muzyka;


- 1987r.,- widowisko „Przebojem z listy” – Piotr Słowikowski –teksty piosenek, Antoni Greff – muzyka (Poznań);


- koncerty jubileuszowe Zespołu na: 10. lecie 1985r., oraz (35. lecie 2010r., 30. lecie 2005r., 25. lecie 2000r.,20 .lecie 2000r., 15. Lecie Zespołu); autorzy wymienieni wyżej oraz Barbara Zytka (Łódź), Anna Kołodziejczak (Łódź), Maciej Baranowski (Poznań), Krzysztof Smoczyk, (Łódź), Andrzej Strąk Łódź) Andrzej Bianusz (Warszawa), Cezary Domagała (Warszawa) – teksty oraz Wojciech Fiwek, (Łódź), Krzysztof Piasecki (Lódź), Krzysztof Jaszczak (Warszawa), Wiesław Grzelak (Łódź), Tomasz Bajerski (Warszawa) – muzyka;


- 1985r., - widowisko „Nasza mała giełda marzeń” – Konrad Drzewiecki, Jerzy Wilmański – teksty, Leszek Orlewicz – muzyka; widowisko zostało zaprezentowane w II programie Telewizji Polskiej na Ogólnopolskiej Gryfiadzie oraz z Niemczech – w Marburgu;


NAGRODY I ODZNACZENIA DLA ZESPOŁU:

- 2013r.,- NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO za całokształt za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury;

- 2003r., – SREBRNA ŁÓDKA – nagroda przyznana przez GAZETĘ WYBORCZĄ;

- 2000r., – ZŁOTY PROMIEŃ – nagroda przyznana przez EXPERSS ILUSTROWANY;

- 2000r., – ODZNAKA ZA ZASŁUGI DLA MIASTA ŁODZI - przyznana przez Radę Miejską w Łodzi: